Published On: чт, май 25th, 2017

Над 18,6 млн. лева е стойността на отнетото в полза на държавата имущество

Отнетото в полза на държавата имущество през 2016-та година е на обща стойност 18 698 574 лева. Това стана ясно от становище на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика относно Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 година, който беше представен в пленарна зала.

Общата стойност на внесените през 2016 година искове е в размер на 1 119 583, 83 лева.


Според доклада на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2016 година по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е отнето имущество на стойност 1 млн. 899 хил. 849, 84 лева. От започването на работата на комисията са събрани повече от 81 000 000 лева. През 2016 година са влезли в сила 31 съдебни решения за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на стойност 16 874 445 лева. 4 от влезлите в сила съдебни решения за отнемането на имущество са на стойност над 1 млн. лева.

През 2016 година най-голям относителен дял от 48.54% са престъпленията, свързани с наркотични вещества и техните аналози. 17.30% са престъпленията, свързани с измама. Престъпленията, отнасящи се до организиране, участие и членуване в организирана престъпна група, престъпленията против финансовата и данъчна система са 6.41%. 17.74% са другите престъпления.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Над 18,6 млн. лева е стойността на отнетото в полза на държавата имущество