Published On: пт, май 26th, 2017

Просрочените задължения на общините са 185.6 млн. лв

Просрочените задължения на общините към края на първото тримесечие на годината са общо 185.6 млн. лв., от които по бюджета на общините са 175.8 млн. лева. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 137 общини (52 % от общия брой общини). Над 48 % или 128 общини от всички завършват първото тримесечие на 2017 г. без просрочени задължения в бюджета.

Това показва анализът на данните за общините за периода януари-март, изготвен от Министерството на финансите.

Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 36 % (95 общини), като общият размер на намалението, реализирано от тези общини, е 36.6 млн. лв. В същото време 69 общини (или 26 % от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 28.8 млн. лв.

Само 2 общини (Генерал Тошево и Нови пазар) запазват размера на просрочените си задължения без изменение в рамките на последната година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 5.3 млн. лв. или 3 % от размера на просрочените задължения в бюджета.

От началото на годината министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 5 общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември и Велинград. Плановете на общините Велинград и Септември са съгласувани през април, когато са предоставени и заеми за финансово оздравяване на тези общини, а на Тетевен – в края на март, поради което на този етап не може да се даде категорична оценка на наблюдаваните показатели и финансово състояние на тези три общини.

Приходите превишават разходите към края на първото тримесечие при 18 % от общините. Тази тенденция към края на 2016 г. е била в полза на разходите. Наличните в края на март 2017 г. задължения за разходи към годишния размер на разходите на национално равнище достигат 5.3 % (при .5 % към 31.03.2016 г. и 8.4 % към 31.12.2016 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 75 (при 86 за същия период на миналата година и 70 към края на 2016 г.). Към 31.03.2017 г. в 30 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите надвишава 15 на сто (при 34 общини за същия период на миналата година и 37 в края на 2016 г.).

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Просрочените задължения на общините са 185.6 млн. лв