Published On: нд, юли 2nd, 2017

Македония и България трябва да честват съвместно Илинденско-Преображенското въстание

Бившият македонски премиер Любчо Георгиевски написа във Фейсбук защо България и Македония трябва да честват съвместно някои празници.
Ето какво написа Любчо Георгиевски по въпроса:
„Тези дни се вдигна облак прах около обявения договор за добросъседство между България и Македония. Не може да не констатирам, че ако не беше колишевистката (от видния македонист Лазар Колишевски, бел.ред) политика на ВМРО-ДПМНЕ нямаше да има полу-вето от българска страна, и въобще нямаше да има потребност от такъв договор. Заев само прагматично отключва процесите, които предишният парламент заключи.

А сега и за съдържанието, защо не е спорен този договор за съвместно честване на някои празници. Ще акцентирам на Илинденско-Преображенското въстание.
Организацията, която е подготвила въстанието до 1902 г. се е наричала Български Македонско-Одрински революционен комитет (БМОРК, бел.ред). Според нейния устав, който е написан от Гоце Делчев и Гьорче Петров, част от същата можел да бъде само член на Българската екзархия, а всички други народности били по дефиниция изключени до 1902 г.
Главен език на писмената комуникация е българският литературен език. Всички документи, писма и какъвто и да било писмен документ от организацията, е написан на същия.
Всички ръководители били учители на Българската екзархия – Делчев, Груев, Петров, Тошев. Или български офицери, какъвто е командирът на Илинденското въстание Борис Сарафов.

Най-голяма финансова и въоръжена помощ идвала от България, а всички бази за оттегляние и криене били именно там.

В самото име на организацията имаме и технически проблем. Одринско е територия от река Места до Черно море, в която живеят също и турци, помаци и гърци. Но спойката е само е българското население в Одринско. Значи и от технически аспект организацията е партньорска с българите. Както Гоце Делчев е бил инспектор в Македония на четите, така е бил и за българските чети в Одринско. Конгресът на Одринската област от 1902 г., когато те провяли сепаратистки амбиции, е бил лично председателстван от Делчев, който пресякъл тези амбиции.

Разбира се, когато била получена заповед за въстание, българите от Одринската област цялостно изпълняват наредбата за въстанието. На дата десет дни след Илинден на празника Преображение, както им е наредено. Под същата команда.“

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Македония и България трябва да честват съвместно Илинденско-Преображенското въстание