Published On: сб, окт. 14th, 2017

МВФ: БВП на страната ще нарасне с 3.6%

Международният валутен фонд (МВФ) отново ревизира нагоре очакванията си за развитието на българската икономика през тази година. В публикувания доклад за световните икономически перспективи експертите от фонда прогнозират, че през 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне с 3.6%, а през 2018 г. ще се забави до 3.2%. Повишението е значително – със съответно 0.7 и 0.3 пр.п. за тази и следващата година, спрямо предходния доклад от пролетта.
Подобрението най-вероятно се дължи на по-добро от очакваното представяне на българската икономика през тази година. В предходния си доклад фондът очакваше забавяне през 2017 г. до 2.9%, но първите две тримесечия отбелязват годишен ръст на БВП от над 3.6% по ревизираните данни на НСИ. Успоредно с подобрените очаквания за България МВФ повишава нагласите си и за световната икономика – ревизията е с 0.1 пр.п. нагоре до 3.6% ръст през тази година.

Най-оптимистичната прогноза към момента обаче остава тази на Министерството на финансите, която беше публикувана миналата седмица. В нея ведомството залага на ръст на БВП на България от 4%, следван от леко забавяне през 2018 г. до 3.9%.

Другите промени

Според МВФ поскъпването на стоки и услуги в страната ще продължи през тази и следващата година. Фондът ревизира очакванията си за инфлацията през 2017 г. нагоре с 0.1 пр.п. до 1.1%, а понижи нагласите си за 2018 г. – от 1.8% пролетта до 1.4% средногодишно сега. Една причина за намалението може да е все още ниската основна инфлация, която изключва цените на храните и енергията.

Промяна се забелязва и в прогнозите за текущата сметка. МВФ залага на излишък в размер на 2.5% през 2017 г. при очаквания за 2.3% в пролетната прогноза. Фактор за изменението вероятно е доброто представяне на българския износ тази година както към ЕС, така и към трети страни.

Подобрени са очакванията и за безработицата. Докато през април фондът ги остави без промяна, сега нагласите са делът на безработните да падне от 7.7% през миналата година до 6.6% през 2017 г. Това е с 0.5 пр.п. под числото от пролетта.

Глобалната перспектива

По-добрите нагласи за световната икономика си имат обяснение – положителните тенденции по отношение на потребителското доверие, инвестициите, търговията и индустриалното производство се засилват. И все пак от фонда отбелязват, че има още какво да се желае. Растежът остава слаб в много страни, което показва, че възстановяването не е приключило. Отрицателен ефект върху перспективите имат слабата производителност на труда и влошаващата се демография. Успоредно с това МВФ отчита като риск пред глобалното развитие предизвикателствата във финансовия сектор.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

МВФ: БВП на страната ще нарасне с 3.6%