Published On: чт, февр. 15th, 2018

Всяка 5-та община закъса с е-обмена и е-управлението

Напредъкът за отделните общини по въвеждането на електронното управление не върви паралелно. Внедряването на електронните технологии в работата на общинските администрации е с различни темпове. Около 45-50% от общините са напреднали, златната среда е около 30%, а 20% – основно малки общини, изостават.


Това каза Венцеслав Кожухаров, експерт по електронно управление към Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). По думите му общините не вървят едновременно във въвеждането на електронен обмен на данни, тъй като финансовите и кадровите им възможности не са еднакви. 

Кожухаров призна, че проблемите с електронното управление са най-тежки в общинските администрации, като посочи, че най-големи затруднения срещат малките общини с жители под 1000 души. Когато говорим за общини, трябва да разбираме 265 общини, но общо 300 администрации, като включваме и районите на София, Пловдив и Варна, посочи той.

Финансиране на проекти по новите Европейски програми.

В някои от тях на територията на общината дори не живеят IT специалисти и те поддържат собствената си инфраструктура и хардуер чрез договори с фирми, които не са дори в това населено място. Това създава за тях реални, обективни проблеми. Освен това трябват допълнителни средства, за да може тези системи да се свържат към единната среда на данни и за закупуването на някои специализирани съоръжения, които са необходими за целта. По данни на Държавната агенция “Електронно управление” към февруари тази година административните структури, които могат да обменят електронна информация са 144. Над 70 на сто от реалните участници в електронния обмен на данни в администрацията са общински.

До ноември всички държавни административни звена ще трябва да обменят данни електронно. Срока припомни на последното заседание на кабинета вицепремиерът Томислав Дончев, като подчерта, че мобилизацията по въвеждане на процеса е “крайно недостатъчна”. 

До края на март вицепремиерът Томислав Дончев трябва да представи в парламента план за въвеждането на електронните услуги в администрацията. Депутатите задължиха вицепрмиера до 31 март да внесе в Народното събрание доклад за текущото състояние на електронното управление и план за въвеждането на електронните услуги в администрацията, отново в този срок, но след одобрение на този план от Министерския съвет.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Всяка 5-та община закъса с е-обмена и е-управлението